شنبه  29 شهريور 1399 
 
 ارتباط با ما

 

آدرس: خیابان کارگر شمالی، بيمارستان شريعتي، موسسه ی تحقیقات پزشکی هسته ای و تصویر برداری مولکولی

تلفن


88633333

فاکس


88026905


تلفن جهت نوبت دهی پت اسکن

02184903039


ايميل

 Info_rinm@tums.ac.ir


مدیریت سایت

Rcnm@sina.tums.ac.ir