سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 توانمنديهاي قطب پزشكي هسته اي


با توجه به امکانات علمی و فنی و استفاده از تخصصهای مختلف، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی هم اکنون فعالیتهای مختلف تشخیصی درمانی ، شامل خدمات تصویربرداری با انواع پرتوداروها، انجام آزمایشات هورمونی ودرمان به صورت سرپایی و بستری با پرتوداروها را در دو شیفت صبح و بعد از ظهر انجام می دهد

اسکنهای مختلفی که در این مرکز انجام می شود، شامل اسکن قلب، استخوان، ریه، کلیه، کبد، طحال، مغز، تیروئید، پاراتیروئید، سیستم صفراوی، مجاری اشکی، بیضه، مجاری و غدد لنفاوی، غدد بزاقی، اسکن تخلیه معده، مایع مغزی نخاعی، اسکن RBC جهت بررسی خونریزیهای گوارشی و همانژیوم کبدی، VCUG، اسکن MIBG، اسکن تمام بدن جهت بررسی تومور، التهاب یا عفونت ها با پرتوداروهای گالیوم، تالیوم، MIBI، اکتروتاید، IgG، UBI و DMSA قلیایی و در نهایت اسکن تمام بدن FDG با استفاده از سیستم های تصویربرداری PET و SPECT می باشد.

این مرکز با انجام  حداقل 30 پروژه تحقیقاتی در سال ، تربیت سالانه بیش از 6 رزیدنت ،  15 کارشناس پزشکی هسته ای ، دوره های چرخشی پزشکی هسته ای برای سایر رشته های تخصصی وهمکاری تحقیقاتی با اساتید رشته های مختلف از دانشگاه های مختلف کشور و همچنین همکاری با سازمان های علمی بین المللی در زمینه پزشکی هسته ای  به عنوان قطب پزشکی هسته ای در حال فعالیت می باشد.