سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 يافته هاي جديد پژوهش
جدیدترین دستاورد های علمی تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای در زمینه پرتودارو های جدید

بررسی اثر بخشی پرتو داروی 188Re-HEDP  ساخت داخل در درمان palliative متاستاز های استخوانی منتشر در قطب مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای:

نتایج بررسی نشان داد که رادیوداروی 188Re-HEDP پرتودارویی موثر و قابل رقابت با مشابه خارجی در تسکین درد ناشی از متاستازهای استخوانی می باشد و در صورت انتخاب صحیح بیماران عوارض ایجاد شده خفیف و شامل ترومبوسیتوپنی و لکوپنی گذرا می باشد.

بررسی ارزش  رادیودارویBombesin - 99mTc در تشخیص سرطان پستان و افتراق آن از ضایعات خوش خیم در قطب مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای:

یافته های این مطالعه نشان داد که تصویربرداری با استفاده از رادیوداروی 99mTc-Bombesin می تواند در ردیابی تومور اولیه پستان کمک کننده باشد.