سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي
تاريخ  1393/10/01
منبع اخبار : منبع اول خبر
 مراسم جشن به مناسبت انجام هزارمين PET Scan در مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي. زمان: پنج شنبه 93/10/04 ساعت 11 (بعد از همايش علمي انجمن پزشكي هسته اي ايران ) مكان: سالن آمفي تاتر شهيد پيرويان - بيمارستان شريعتي0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن