چهارشنبه  05 آذر 1399 
 
 پذيرش

نکات لازم جهت پذیرش بیماران:

پذیرش بیماران همه روز بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15 انجام می پذیرد
بهمراه داشتن دفترچه بیمه و یا نسخه دکتر جهت پذیرش الزامی میباشد

دفترچه راهنمای پزشکی هسته ای برای بیماران: