سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 دكتر فلاحي: كمبود تجهيزات مهم‌ترين چالش توسعه دانش پزشكي هسته‌اي است
تاريخ  1395/05/03
منبع اخبار : منبع اول خبر
 دكتر بابك فلاحي دانشيار گروه پزشكي هسته‌اي، ضمن تشريح چالش هاي پيش روي توسعه دانش پزشكي هسته اي، جايگاه ايران در بين 5 كشور برتر قاره آسيا و توليد داخلي 95 درصد راديوداروها را ازجمله نقاط قوت اين رشته در كشور دانست.
دکتر فلاحی: کمبود تجهیزات مهم‌ترین چالش توسعه دانش پزشکی هسته‌ای استدکتر بابک فلاحی دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای، ضمن تشریح چالش های پیش روی توسعه دانش پزشکی هسته ای، جایگاه ایران در بین 5 کشور برتر قاره آسیا و تولید داخلی 95 درصد رادیوداروها را ازجمله نقاط قوت این رشته در کشور دانست.


براساس مأموریت ویژه‌ای که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درزمینه توسعه دانش پزشکی هسته‌ای به
دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذارشده، با دکتر بابک فلاحی دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای و نماینده این گروه در
خصوص جایگاه این رشته و نقاط قوت و ضعف آن در کشور به گفتگو پرداختیم.

ادامه0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن