پنج شنبه  30 خرداد 1398 
 
 دکتر فلاحی: کمبود تجهیزات مهم‌ترین چالش توسعه دانش پزشکی هسته‌ای است
تاريخ  1395/05/03
منبع اخبار : منبع اول خبر
 دکتر بابک فلاحی دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای، ضمن تشریح چالش های پیش روی توسعه دانش پزشکی هسته ای، جایگاه ایران در بین 5 کشور برتر قاره آسیا و تولید داخلی 95 درصد رادیوداروها را ازجمله نقاط قوت این رشته در کشور دانست.
دکتر فلاحی: کمبود تجهیزات مهم‌ترین چالش توسعه دانش پزشکی هسته‌ای استدکتر بابک فلاحی دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای، ضمن تشریح چالش های پیش روی توسعه دانش پزشکی هسته ای، جایگاه ایران در بین 5 کشور برتر قاره آسیا و تولید داخلی 95 درصد رادیوداروها را ازجمله نقاط قوت این رشته در کشور دانست.


براساس مأموریت ویژه‌ای که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درزمینه توسعه دانش پزشکی هسته‌ای به
دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذارشده، با دکتر بابک فلاحی دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای و نماینده این گروه در
خصوص جایگاه این رشته و نقاط قوت و ضعف آن در کشور به گفتگو پرداختیم.

ادامه0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن