پنج شنبه  30 خرداد 1398 
 
 برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تخصصی پزشکی هسته ای - 1395
تاريخ  1395/06/06
منبع اخبار : منبع اول خبر
 از آنجا که نتیجه نهائی آموزش پزشکی تربیت افرادی مسئول، متخصص و متعهد برای ارائه خدمات سلامت در سطح جامعه استت، عرصه های آموزش تخصصی علوم پزشکی از عرصه های ارائه خدمات سلامت به بیماران و جامعه غیرقابل تفکیک هستند.


دستیاران رشته پزشکی هسته ای، به عنوان پزشکانی که در آینده وظیفه اداره خدمات سلامت را در ابعاد مختلف رشته تخصصی خود بر عهده می گیرند ،
باید در یک محیط مناسب ، دانش ومهارت های لازم راکسب کنند. با توجه به ماهیت رشته پزشکی هسته ای، دستتیاران تخصصتی این
رشته باید دوره آموزش حرفه ای لازم را در حیطه های مختلف بالینی، تصویربرداری و آزمایشگاهی طی کرده و علاوه بر کسب صلاحیت
های تخصصی لازم باید سایر صلاحیت ها نظیر تعهد حرفه ای، مهارت ارتباط با بیماران، مهارت ارتباط حرفه ای با همکاران و سایر کارکنان،
مهارت مدیریت امکانات ومنابع انسانی در محیط حرفه ای و..... را با صرف کمترین انرژی و اصطکاک در محیط کار وآموزش کسب کننتد و
دائماً کیفیت عملکرد خود، همکاران خود ، بخش تخصصی و بیمارستانی را که در آن آموزش می بینند، ارتقا بخشند. متخصصین آینده باید
بیشتر و پیشتر از آنکه با اخذ مدارک و یا رقابت برای کسب نمرات بالا در دوره های آموزشی برتری خود را نشان دهند، باید صلاحیت خود
را در محیط واقعی ارائه خدمات سلامت به اثبات برسانند و بجای آنکه خود را جدا از بقیه و بدون ارتباط با همه اتفاقات محیط آموزش خود
ببینند باید به کار تیمی، کنترل دائمی محیط حرفه ای و حتی راهبری این محیط برای رسیدن به حداکثر تاثیرگذاری بالینی اهتمام ورزند.
این رشته تخصصی در طی مدت چند سال گذشته پیشرفت های زیادی را در عرصه های مختلف تجربه کرده که لزوم بازنگری در برنامته
آموزشی این رشته را توجیه می کند. رشته تخصصی پزشکی هسته ای با عنایت به رویکرد های فوق و بر اساس مطالعات تطبیقی، رعایت
استانداردهای بین المللی و بازخورد همکاران، برنامه حاضر را تدوین و بازنگری نموده و امید است با ارائه بازخوردهای ارزشمند از سوی
همکاران و فراگیران محترم، این رشته روز به روز از بالندگی بیشتر برخوردار گردد.

در قسمت الحاقات فایل کامل ضمیمه شده است.

0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :1087 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن