سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN
تاريخ  1393/01/24
منبع اخبار : منبع اول خبربرنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN يكشنبه ها در مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي

1- 93/1/31          دكتر قدسي         Chapter 12             التهاب و عفونتها

2- 93/2/7          دكتر شريعتي          Chapter 8.10       لنفوم و ميلوم0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن